top of page

POLSKIE PRAWO PROBIERCZE

Usługi złotnicze w Polsce są obarczone wymogami. Prawo probiercze zakłada, że każdy wyrób wykonany z użyciem metali szlachetnych podlega obligatoryjnemu cechowaniu. Wyjątkiem od tej reguły są wyroby, których masa nie przekracza kolejno: 5g dla srebra, 1g dla złota, 1g dla palladu, 1 g dla platyny. 

Cechowanie jest to wieloetapowy proces, wykonywany przez Państwowy Urząd Probierczy. Wyroby oddane do urzędu celem ustalenia ich próby poddawane są badaniom, które w oparciu o prawo stwierdzają o zawartości złota w stopie (próba). Wyrób którego próba ustalona jest na drodze badania, zostaje przybity znacznikiem graficznym zwanym cechą. Każda próba danego metalu szlachetnego, posiada swoją własną cechę, poprzez jej rozpoznanie można określić próbę danego wyrobu, zatwierdzoną przez urząd probierczy. 

Poniżej przedstawiono wizerunki AKTUALNIE STOSOWANYCH POLSKICH CECH PROBIERCZYCH:

CECHY.png

Źródło: Aktualna tabela wizerunków cech probierczych UOP Kraków http://oup.krakow.gum.gov.pl/opk/cechy-probiercze/1288,Cechy-probiercze.html

bottom of page