top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.MANUFAKTURALDZ.COM

1. Informacje ogólne
Niniejsza spis, zwany dalej Polityką Prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników serwisu w związku z korzystaniem przez nich usług sklepu internetowego www.manufakturaldz.com
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
Manufaktura Złotnicza ŁDZ Piotr Łodziński z siedzibą w Krakowie 31-009 przy ul. Szewska 19/4a NIP: 6762183249, REGON: 388188626
3. Administrator podejmuje działania mające na celu uchronienie powierzonych danych przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym. Działania te są kontrolowane na rzecz ustalenia ich zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak i również aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 
4. Powierzone dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika i w sytuacjach, gdy przepisy prawa upoważniają Administratora serwisu do przetwarzania danych osobowych  w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami, i na podstawie przepisów prawa.
5. W serwisie funkcje pozyskiwania danych o użytkownikach i ich postępowaniu, realizowane są poprzez następujące sposoby:
a) na drodze dobrowolnego wprowadzania danych w formularzach 
b) na drodze gromadzenie plików cookies do których odnosi się osobny regulamin  (polityka plików cookies serwisu).
6. W serwisie zbierane są informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
7. informacje podane w formularzach przetwarzane są z powodów funkcji danego formularza np. w celach kontaktowych.
8. Dane osobowe pozostawione przez użytkowników w serwisie nie zostaną udostępnione ani sprzedane osobom trzecim, w zgodzie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Dane umieszczone w formularzach są do wglądu osoby fizycznej, która tam je umieściła. Prawo do zaprzestania przetwarzania swoich danych i modyfikacji, przysługuje również tej osobie w dowolnym czasie. 

10. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności serwisu, które mogą ulec wpływowi rozwoju technologii internetowej, jak i zmiany prawa ochrony danych osobowych i rozwoju serwisu. Wszelkich zmiany będą komunikowany w sposób zrozumiały i widoczny.
11. Serwis może udostępniać linki do innych serwisów internetowych, wspomniane serwis funkcjonują w sposób niezależny i nie są nadzorowane przez stronę www.manufakturaldz.pl, w tych serwisach obowiązują osobne regulaminy i polityki prywatności i plików cookies, z którymi należy się zapoznać. 
Wątpliwości związane z powyższym regulaminem należy kontaktować poprzez dane zawarte w sekcji strony "kontakt"

bottom of page